Szent Bertalan Kápolna története

Néphagyományunkban Szent Bertalan a szőlőhegyek egyik védőszentje. A szőlőt dézsmáló madarak ellen a napján kezdtek el kerepelni. A régiek szerint, amilyen Bertalan napja, olyan lesz majd az ősz is. Zivatara sok jeget és havat jelent. Szent Bertalan napján a szőlővel már nem szabad és nem is lehet semmit sem tenni, a jó termésért imádkozni azonban felettébb ajánlott.

Somogyi Tibor szőlőtermelő, szőlőoltványtermesztő és borász építtette fel birtokán 2006-2007-ben, szőlőmunkások számára, szolgálva menedékül és tájékozódásul. E kicsiny kis kápolna természetes anyagokból készült: helyi terméskőből, kézi vetésű téglából, méhviasz falszigeteléssel, égetett agyagcserép fedéssel, mészhabarcs vakolathímekkel. Az épület helyének és tengelyének kitűzése is hagyományos középkori módszerekkel történt: pálcás (radiesztéziai) helymeghatározással.

 ’’A kápolnát augusztus 24.-re, Szent Bertalan napjára tájoltuk: ekkor a felkelő nap sugarai megvilágítják a szentélyt és benne Szent Bertalan képét, hozzásegítve bennünket is a megvilágosodáshoz: a bennünk lévő bertalanság megtalálásához. Ahogyan a beteg test is gyógyítható az akupunktúrás vagy akupresszúrás pontok kezelésével, úgy a térkép e kicsiny kis pontja reményeink szerint hozzájárul a haza teste, a Kárpát-medence feltámasztásához, rendeltetésszerű működtetéséhez.

Köszönet illeti ezért elsősorban az építtetőt, Somogyi Tibort. Szolgáljon tette jó példával. Köszönet továbbá az adományozóknak, közöttük a palkonyaiaknak is. Köszönjük munkáját Somlósi Lajos radiesztétának, Somogyi Győző festőművésznek, Pap János kőmívesnek, Doszpot István ácsnak és Fajtai Sándor bádogosmesternek. A vakolathímek kivitelezésében többek között Kiss György restaurátor, Major Judit kerámikus, Foster Hanna és a tervező vettek részt. A bútorok és a szentélyajtó Hajda Gy. Zsigmond alkotásai. A képíró ábrázoláshoz Pap Gábor művészettörténész és Molnár V. József tanácsai adtak segítséget. Köszönetet mondunk bábáskodó segítségéért és szervezőmunkájáért Becker Leonórának (elhunyt 2015-ben).’’          

Grátz Antal építészmérnök

a Kápolna tervezője